Välkommen att delta i utvärderingen!

Denna självutvärdering åskådliggör hur du beaktar ungdomars delaktighet i ditt arbete. Med hjälp av verktyget kan du också fundera över hur ungas delaktighet realiseras i din kommun. Självutvärderingens syfte är att utveckla hur du beaktar ungas delaktighet i ditt arbete, inom din sektor och i hela kommunens verksamhet.

Självutvärderingen besvaras anonymt. Alla sparade svar sammanställs på gruppnivå under rubrikerna Jämför kommuner och Mina svar så att enskilda respondenter inte kan identifieras. Läs vår dataskyddsbeskrivning.

Det tar cirka 20 minuter att fylla i självutvärderingen. Utvärderingsverktyget grundar sig på kvalitetskriterier och påståenden i anknytning till dessa. Påståendena bedöms på skalan Av helt samma åsikt – Av helt annan åsikt. Du kan också välja svarsalternativet
Vet inte.

Vi rekommenderar att du registrerar dig som användare innan du fyller i utvärderingen. Som registrerad användare kan du:

  • Ta del av dina självutvärderingars resultat
  • Spara utvärderingen medan du håller på att fylla i den och fortsätta senare
  • Samla resultat om ungas delaktighet inom din kommun
  • Enkelt jämföra dina resultat med resultat från din egen kommun och hela Finland under rubriken Mina svar.

Efter att du fyllt i självutvärderingen sammanställer verktyget dina svar i ett diagram och du kan se hur ungas delaktighet enligt din åsikt realiseras i förhållande till kvalitetskriterierna.

Logga in
Skapa användarnamn